Защо да поръчам от сайта Как да направя поръчка Как да повторя поръчка Бърза регистрация Не показвай повече

Важно !

Относно организацията на работа:

- Подавате заявка през онлайн каталога .Това не означава , че ще получите всичко и в количествата , които сте заявили .Много често клиентите не се съобразяват с транспортните опаковки и ние се налага да коригираме количествата.

- Обработка на заявката . Систематизираме всичко , което сте заявили и го подаваме към производителите , с които работим . Те го включват в производствените си графици и ни доставят стоката съвсем прясна , непосредствено преди подготовката и за експедиране. Затова е важно вашите заявки да бъдат подадени една седмица преди деня на товарене.

- Получаване на стоката при нас . Преглед , подготовка , палетиране и товарене.

Получаването на несъответствия между подадената заявка и фактурираната стока е най-често поради ненавреме пусната заявка , неизпълнение от страна на производителя или вносителя  или вече спрян от производство продукт. Допустима е и разлика в цените между тези в заявката и фактурата , поради интервала от време и динамиката на пазара.