Защо да поръчам от сайта Как да направя поръчка Как да повторя поръчка Бърза регистрация Не показвай повече

Складово обслужване

Описание на услугата складово обслужване (СО)

През 2021г. приведохме  основната част от Логистичен център Еко Маркет в експлоатация , като по този начин:

1. Обезпечаваме основната си дейност , свързана с доставка на български стоки в Европа  

2. Имаме възможност да предлагаме складово обслужване (СО) като трета страна (3PL – third party logistics)

В момента на територия от 12 000 м2 имаме изградени 4 500 м2 складови площи и предстои изграждането на още 1500 м2.

Идеята е да дадем възможност на нашите клиенти да се фокусират върху основната си дейност ( производство , развиване на търговска мрежа , изграждане и поддръжка на търговски екипи), като ние поемаме ангажимента за складово обезпечаване на тяхната дейност.

Разполагаме  с добър екип от мотивирани специалисти , които са гарант за качеството на услугата.

Основните етапи на СО включват :

  •  Съхранение на палетизирани и непалетизирани стоки
  • Дългосрочно и краткосрочно складиране
  • товарене, разтоварване и претоварване на стоките, приети за съхранение в склада от камиони, микробуси и контейнери
  • Пренареждане и фолиране
  • Етикиране
  • Организация на транспорт от Логистичн център Еко Маркет до Ваши клиенти
  • Инвентаризация и отчетност
  • Други услуги