Защо да поръчам от сайта Как да направя поръчка Как да повторя поръчка Бърза регистрация Не показвай повече

Лични данни

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ!

Поверителността на Вашите лични данни е важна за нас, затова бихме искали да Ви запознаем с Политиката ни за поверителност.

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защитата на личните данни е от голямо значение за „Еко маркет Експорт “ ЕООД и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас.

Кой носи отговорност за личните Ви данни?
Българската компания „Еко маркет Експорт“ ЕООД  е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носим отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни.

„Еко маркет Експорт “ ЕООД

Седалище и адрес: Южна промишлена зона, ул. "Дълга лъка" № 14, гр.Велико Търново,  5000, България

ЕИК: 202894394, телефон: +359 884 704 560,  имейл: ekomarket.bg@gmail.com
Упълномощен представител: Тихомир Маринов

 

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в „Еко маркет Експорт” ЕООД. „Еко маркет Експорт” ЕООД събира и обработва лични данни само за целите на изпълнение на договор за продажба. Данните, които съхраняваме са:

  • Имена
  • Телефон
  • Email
  • Държава на дейност
  • Тип дейност

Личните данни не се обработват допълнително и не се предоставят на трети лица. Дружеството гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от КЛИЕНТИТЕ. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите УСЛОВИЯ, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора. КЛИЕНТЪТ има право да иска да му бъдат  заличени, коригирани или блокирани негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона, като изпрати писмено съобщение на посочените по-горе адрес за контакт. В случай, че данните бъдат изтрити няма да можем да предоставим справка за поръчаните от Вас артикули.