За Бул Маркет

Бул Маркет е един проект на Консорциум Еко Маркет. Търсейки нови решения за оптимизиране на всички  процеси по веригата за доставки на храни от производителя до крайния потребител , стигнахме до извода , че възможностите , които ни предлагат новите интернет и софтуерни технологии ще ни спестят най-ценния ресурс – време. Време за събиране на информация , време за сравняване на търговски условия , време за заявки , време за доставки. Присъстваме на пазара на бързооборотни стоки във Велико Търново и региона  от 20 години. Натрупаният опит , знания и умения ни мотивират да търсим и предлагаме все по-добро качество на услугите. За  да бъдат и нашите партньори удовлетворени и все по-успешни.